Leider mussen mer eis Dieren dann och zou lossen, wann mer genaueres wessen dann mellen mir eis bei den Leit dei Reseversionen hun, mee bis lo wessen mer och nit wei lang dass mer mussen zou lossen. Bleift all gesond an monter an mer hoffen dass mer eis gleich rem gesin. Den Leo an seng ganz Equipe.

Wann der een gudden Kascht sicht sidd der bei eis net Verkéiert, ob an der grousser Gesellschaft mat Famill, Frënn oder Elleng halen mir gär een Stull fir iech frei. Probéiert eisen gudden Chateaubriand oder eisen Saison Menü wei een gudden Maufel Wëld, eng Spargel oder een Dëppen Moulen. Mir freeën eis ob ären Besuch an hoffen dass mer iech gutt bekacht kréien

DSC_0140_3
DSC_0141_3
LEU-HORECA-Niederfeulen14

Gudden Appetit

Reserveierung w.e.g iwert Telephon  Merci

Reservierungen bitte nur per Telefon Danke

Les réservations seulement par téléphone s.v.p. merci